Faculty

Teaching Faculty

Dr. Purkar M. S.

Name: Dr. Purkar M. S.

Designation: Prof & Head, Civil

Read More
Dr. M.V. Jadhav

Name: Dr. M.V. Jadhav

Designation: Professor

Read More
Dr.Jejurkar C. L.

Name: Dr.Jejurkar C. L.

Designation: Professor

Read More
Dr. Patankar S.V.

Name: Dr. Patankar S.V.

Designation: Professor

Read More
Dr. Ghumare S. M.

Name: Dr. Ghumare S. M.

Designation: Asst. Professor

Read More
Dr. V.V. Sasane

Name: Dr. V.V. Sasane

Designation: Asst. Professor

Read More
Dr. Deshpande A.V.

Name: Dr. Deshpande A.V.

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. More D. D.

Name: Prof. More D. D.

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. S. R. Korake

Name: Prof. S. R. Korake

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. P.P.Dange

Name: Prof. P.P.Dange

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. Nawale S.R.

Name: Prof. Nawale S.R.

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. Ghogare A.V.

Name: Prof. Ghogare A.V.

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. Valmik M.M.

Name: Prof. Valmik M.M.

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. V. S.Chaudhari

Name: Prof. V. S.Chaudhari

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. H. N.Wagh

Name: Prof. H. N.Wagh

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. Petare K. D.

Name: Prof. Petare K. D.

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. Gayake S. B.

Name: Prof. Gayake S. B.

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. Rajguru R.S.

Name: Prof. Rajguru R.S.

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. Shaikh S. D.

Name: Prof. Shaikh S. D.

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. A. R. Pabale

Name: Prof. A. R. Pabale

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. D. N. Paithankar

Name: Prof. D. N. Paithankar

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. R. V. Kolhe

Name: Prof. R. V. Kolhe

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. M. Borakanavar

Name: Prof. M. Borakanavar

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. S.G.Teggi

Name: Prof. S.G.Teggi

Designation: Asst. Professor

Read More
Prof. D. C. Dharwad

Name: Prof. D. C. Dharwad

Designation: Asst. Professor

Read More
Gaikwad Ashish Raosaheb

Name: Gaikwad Ashish Raosaheb

Designation: Asst. Professor

Read More